Toimitus-ja vuokraehdot

Toimitus- ja vuokraehdot

Yleistä

ACT4PLANET, y-tunnus: 2998042-8, vuokraa tai myy tuotteita/palveluita yrityksille ja yksityishenkilöille pääsääntöisesti EU-alueelle. Nämä toimitusehdot soveltuvat tuotteiden tilaamiseen verkkosivuillamme sekä vastaaviin toimituksiin.

Nämä toimitusehtomme ovat voimassa 1.6.2019 alkaen. Voimme muuttaa toimitusehtoja yksipuolisesti aika ajoin, joten tutustuthan toimitusehtoihimme joka kerta etukäteen, kun tilaat tuotteita verkkosivuiltamme.

Määritelmät

Asiakas: Vuokraaja tai Vuokranantaja

Vuokraaja: Organisaatio (Yritys, yhdistys tms.) tai yksityishenkilö, joka vuokraa/ostaa Välittäjältä tuotteen/palvelun.

Välittäjä: Act4Planet

Vuokranantaja: Välittäjälle vuokrattavaksi annetun kohteen omistaja.

Kohde: Vuokranantajan omistama kiinteistö (metsäala tms.)

Tuotteet ja tuotehinnat

Verkkosivuilla tuotteiden ominaisuudet ja hinnat on esitetty kunkin tuotteen tuote-esittelyn yhteydessä. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Verkkosivuilla ilmoitettuihin tuotteiden hintoihin lisätään voimassaolevat verot ja ne ilmoitetaan tilausvahvistuksessa ja laskulla.


Toimituskulut

Tilauksesta mahdollisesti veloitettavat toimituskulut riippuvat itse tuotteesta ja valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan.

Tilaaminen ja sopimus

Asiakas voi tilata tuotteita verkkosivuiltamme ottamalla yhteyttä Välittäjään yhteydenottolomakkeella. Tilauksen yhteydessä Asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihimme. Asiakkaana ymmärrät, että hyväksymäsi ja vahvistamamme tilauksesi on sitova ja synnyttää näiden toimitusehtojen kanssa sopimuksen Välittäjän ja Asiakkaan välille.

Vuokraajaa koskevat ehdot

 • Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta) ja tarvittaessa valtuutettu asioimaan edustamansa organisaation puolesta.

 • Vuokraajalle ei siirry, eikä vuokraamisesta synny vuokraamansa kohteeseen mitään oikeuksia.

 • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan kohteen osalta kohteen sijaintimaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja käytäntöjä.

 • Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokraamansa kohteen vuokrat säännöllisesti Välittäjälle voimassa olevan vuokrahinnaston mukaisesti.

 • Sopimus Vuokralaisen ja Välittäjän välillä on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Vuokranantajaa koskevat ehdot

 • Vuokranantaja sitoutuu toimittamaan Välittäjälle vuokralle antamansa kohteesta tarvittavat ja ajantasaiset tiedot ennen kohteen julkaisua Välittäjän verkkosivuilla.

 • Vuokranantaja sitoutuu vuokralle antamansa kohteen osalta siihen, että kohdetta ei vuokrata vastaavassa tarkoituksessa, samankaltaista vuokraperustetta hyödyntäen tai muulla tavoin kuin Välittäjän verkkosivuilla.

 • Vuokranantaja sitoutuu vuokralle antamansa kohteen osalta ilmoittamaan Välittäjälle välittömästi, mikäli kohteen ominaisuuksissa tai omistussuhteissa tapahtuu olennainen muutos. Tällainen on esimerkiksi myynti, myrsky tai hakkuu, jonka seurauksena puustoa kaatuu tai puusto muulla tavoin häviää tai kohteen omistussuhteissa tapahtuu muutos.

 • Sopimus Vuokranantajan ja Välittäjän välillä on voimassa toistaiseksi kolmen (3) vuoden irtisanomisajalla.

 • Vuokranantajan vuokralle antama kohde on edelleen vuokralla sen irtisanomisaikana. Uusia Vuokralaisia kohteelle ei kuitenkaan oteta irtisanomisajalla. Vuokraajille ilmoitetaan erikseen kohteen vuokra-ajan päättymisestä.

 • Vuokranantaja sitoutuu pidättäytymään irtisanomisajalla kohteeseen kohdistuvista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat heikentävästi vuokran perusteena oleviin kohteen ominaisuuksiin.

 • Vuokranantajalla ei ole oikeutta vaatia irtisanomistilanteessa palautusta Metsänomistajan liittymispalvelun maksusta.

Välittäjää koskevat ehdot

 • Välittäjä tilittää Vuokranantajalle kohteen vuokrat, niiltä osin, kuin kohdetta on vuokrattu Vuokralaisille.

 • Mikäli Vuokralainen syystä tai toisesta laiminlyö vuokranmaksun, Välittäjä ei ole velvollinen tilittämään näiltä osin vuokraa Vuokranantajalle.

 • Välittäjä perii Vuokranantajalta kertaluoteisen maksun ( Liittymispalvelu) kohteen lisäämisestä Välittäjän verkkosivuille. Liittymispalvelun hinta ja sisältö määritelty Välittäjän verkkosivuilla.

 • Välittäjällä on oikeus veloittaa Vuokralaiselta irtisanomisajanhetkestä lähtien irtisanomisajan mukainen vuokra. Veloitus tapahtuu kertasuorituksena.

 • Välittäjä ei vuokraa edelleen tai ota uusia vuokralaisia kohteen irtisanomista koskevalta osin sen irtisanomisaikana.

Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaan tulee ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta kirjallisesti Välittäjälle.

Välittäjällä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli Asiakas laiminlyö velvollisuutensa esimerkiksi vuokramaksujen tai muiden ilmoittamisvelvollisuuksien osalta.

Maksaminen ja maksutavat

Tilaukset maksetaan maksamalla Välittäjän lähettämä lasku.

Tilaushetken kuukauden vuokra maksetaan tilauksen yhteydessä.

Tilauksen mukainen jatkuva vuokralaskutus Vuokralaiselta alkaa tilaushetkeä seuraavalta kuukaudelta.

Vuokranantajalle Välittäjä tilittää kohteen vuokran jatkuvan vuokralaskutuksen perusteella kaksi kertaa kalenterivuoden aikana jälkikäteen.

Vuokralaiselta tilauksen mukainen vuokra laskutetaan kuukausittain etukäteen kuukauden 1. päivänä.

Vuokra veloitetaan automaattisesti valitsemasi maksutavan mukaisella tavalla.

Vuokrasopimuksen irtisanomisen jälkeinen vuokra laskutetaan Vuokralaiselta kerralla koko irtisanomisajalta.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Välittäjän ja Asiakkaan yhdessä hyväksymän tilauksen jälkeen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin lähetetään tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa vahvistetaan myös käytetty maksutapa.

Jos emme jostain odottamattomasta syystä voi vahvistaa tilaustasi ilmoitamme siitä sähköpostiisi mahdollisimman pian.

Tilauksen peruuttaminen

Vuokraajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun ja 14§:n nojalla oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä Välittäjälle 14 päivän kuluessa tilauspäivämäärästä lukien. Peruuttamisesta voi ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla Välittäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse ao. puhelinnumeroon. Välittäjä ottaa yhteyttä Vuokraajaan sopiakseen maksun palautukseen tarvittavista tiedoista.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että tilauksen peruuttaminen koskee vain em. kuluttajasuojalain tilannetta. Sopimuksen irtisanomisesta on määritelty tässä asiakirjassa toisaalla.

Toimitustapa

Pääsääntöisesti tilaukset eivät edellytä erillistä toimitusta.

Asiakaspalvelu

Henkilökuntamme auttaa sinua tilaukseesi liittyvissä kysymyksissä. Otathan yhteyttä, joko sähköpostitse tai puhelimitse:

info@act4planet.fi

+358 400390060

Vastuunrajoitus

Välittäjä ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen/palveluun liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta.

Erimielisyydet

Pyrimme sopimaan tilaustasi koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla, joten otathan ensisijassa yhteyttä Asiakaspalveluumme sopiaksemme asian.

© 2019 Act4Planet